Logo

Celková cena nákupu

s DPH:: 0 EUR (0 SKK)


Tlakový hrniec BIO EXCLUSIVE+ 6,0 l Tescoma

Je na sklade

Výrobca: Tescoma
Katalógové číslo: T 701706
Záruka (mesiacov): 24
Dodacia doba - bežne (prac. dni): 2

Tlakový hrniec BIO EXCLUSIVE+ 6,0 l Tescoma.

Tlakový hrniec BIO EXCLUSIVE+ 6,0 l Tescoma je vynikajúci na varenie pri nízkom alebo vysokom tlaku.Tlakový hrniec BIO EXCLUSIVE+ 6,0 l Tescoma je ideálny pre rýchlu a súčasne šetrnú prípravu pokrmov - vyrobené z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele, s masívnymi rukoväťami - trojvrstvové sendvičové dno vhodné pre všetky typy sporákov – plynové, elektrické, sklokeramické a indukčné - 4 poistky pre bezpečné použitie - vybavené stupnicou pre ľahké odmeranie tekutín

 
Vaša cena s DPH: 93,99 EUR (2 831,50 SKK)
 

Blahoželáme k zakúpeniu výrobku Tescoma a ďakujeme za dôveru prejavenú našej

značke. V prípade potreby sa prosím obráťte na svojho predajcu

CHARAKTERISTIKA

Tlakový hrniec BIO EXCLUSIVE+ umožňuje varenie pri nízkom alebo pri vysokom tlaku*, čo prispieva

k zachovaniu prirodzenej chuti a nutričných hodnôt pokrmov. Varenie v tlakovom hrnci BIO EXCLUSIVE+

prebieha výrazne rýchlejšie než štandardné varenie.

Tlakový hrniec BIO EXCLUSIVE+ je vyrobený z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele, masívnej rukoväte

z kvalitných odolných plastov, ktorá pri správnom použití nepáli.

Masívne trojvrstvové sendvičové dno má vynikajúce termoakumulačné vlastnosti prispievajúce

k úspore energie. Varenie prebieha rýchlejšie a pri nižšom výkone sporáku, ktorý je možné vypínať

s predstihom ešte pred ukončením varenia.

Tlakový hrniec je vybavený 4 bezpečnostnými poistkami - tromi na sebe nezávislými tlakovými

poistkami a poistkou proti nechcenému otvoreniu; jeho použitie je úplne bezpečné.

Tlakový hrniec BIO EXCLUSIVE+ je vhodný pre všetky typy sporákov: plynové, elektrické, sklokeramické

a indukčné.

* PRACOVNÉ TLAKY V TLAKOVOM HRNCI BIO EXCLUSIVE+

Pracovný tlak v nádobe pri varení pri nízkom tlaku je 0,65 bar.

Pracovný tlak v nádobe pri varení pri vysokom tlaku je 1,05 bar.

POPIS TLAKOVÉHO HRNCA

1 Pracovný ventil

2 Regulátor tlaku

3 Bezpečnostný ventil s indikátorom tlaku

4 Poistka proti nechcenému otvoreniu

5 Pokrievka

6 Rukoväť pokrievky

7 Guľaté značky pre uzatváranie pokrievky

8 Tlačidlo vypustenia pary / otvorenie pokrievky

9 Otvor v leme pokrievky

10 Silikónové tesnenie

11 Nádoba

12 Úchytky nádoby a pokrievky

13 Sendvičové dno

Tlakový hrniec BIO EXCLUSIVE+

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím si dôkladne preštudujte tento návod. Tlakový hrniec a všetky jeho časti umyte

teplou vodou s prídavkom saponátu a vytrite do sucha.

PRED KAŽDÝM POUŽITÍM

Kontrola ventilov (A, B, C, D, E, F, G)

Pracovný ventil

Regulátor tlaku vyberte vytiahnutím z pokrievky a uistite sa, že sa jeho stredová časť voľne pohybuje

hore a dolu (A). Skontrolujte pohľadom, či je otvor v pieste pracovného ventilu v pokrievke čistý

- nezanesený (B). V opačnom prípade ho prepláchnite pod prúdom vody alebo prečistite vhodným

predmetom, napr. tenkou ihlicou na grilovanie (C).

Skontrolujte, či je matica pracovného ventilu na spodnej strane pokrievky pevne utiahnutá. Pokiaľ to tak

nie je, maticu dotiahnite.

Po kontrole nasaďte regulátor tlaku späť do rukoväte pokrievky, niekoľkokrát stlačte tlačidlo pre vypustenie

pary a uistite sa, že sa regulátor tlaku voľne pohybuje hore a dole (D) a je možné ho ľahko nastaviť do

polohy pre nízky i pre vysoký tlak.

Bezpečnostný ventil

Vhodným predmetom, napr. tenkou ihlicou na grilovanie, zatlačte na stred bezpečnostného ventilu

- musí voľne pružiť (E).

Potom zatlačte na poistku proti nechcenému otvoreniu na spodnej strane úchytky pokrievky smerom

od stredu pokrievky a pridržte ju - bezpečnostný ventil na spodnej strane pokrievky sa musí voľne

pohybovať hore a dole (F).

Skontrolujte, či je matica bezpečnostného ventilu pevne utiahnutá, pokiaľ tomu tak nie je, maticu

dotiahnite.

Poistka proti nechcenému otvoreniu

Zatlačte niekoľkokrát na poistku proti nechcenému otvoreniu smerom od stredu pokrievky - poistka

musí pružiť (G).

KONTROLU VENTILOV A POISTKY VYKONÁVAJTE PRED KAŽDÝM POUŽITÍM A VENUJTE JEJ NÁLEŽITÚ

POZORNOSŤ.

POUŽITIE

Otváranie tlakového hrnca (H)

Stlačte a pridržte tlačidlo vypúšťania pary / otvorenie pokrievky, pokrievku otočte proti smeru

hodinových ručičiek a nadvihnutím ju zosaďte z nádoby.

PRI OTVÁRANÍ TLAKOVÉHO HRNCA NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NEPRIMERANÚ SILU.

Plnenie tlakového hrnca (J)

TLAKOVÝ HRNIEC JE MOŽNÉ Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV PLNIŤ MAXIMÁLNE DO 2/3 OBJEMU NÁDOBY.

U jedál, ktoré behom tepelného spracovania penia alebo napučia, napr. polievky alebo strukoviny, ryža

apod., plňte hrniec maximálne do 1/2 objemu nádoby, aby ste zabránili nežiaducemu zaneseniu

ventilov a prekypeniu.

V TLAKOVOM HRNCI NEVARTE BEZ POUŽITIA VODY. MINIMÁLNE MNOŽSTVO VODY JE 250 ML.

Uzatváranie tlakového hrnca (K)

Pokrievku tlakového hrnca položte na nádobu tak, aby guľaté značky na pokrievke a na rukoväti nádoby

smerovali proti sebe. Pokrievku otočte po smere hodinových ručičiek, aby sa úchytky a rukoväte

kryli. Skontrolujte, že je regulátor tlaku zasunutý v pokrievke, v prípade že tomu tak nie je, zatlačte ho

zľahka dole.

Pokiaľ tlakový hrniec nie je možné vyššie popísaným spôsobom uzavrieť, skontrolujte, či je indikátor tlaku

v úchytke pokrievky zasunutý. Pokiaľ tomu tak nie je, zatlačte poistku proti nechcenému otvoreniu

smerom od stredu pokrievky - indikátor tlaku sa sám zasunie a tlakový hrniec je možné uzavrieť.

PRI UZATVÁRANÍ HRNCA NEPOUŽÍVAJTE NEPRIMERANÚ SILU.

Varenie v tlakovom hrnci (L, M, N)

NÍZKY ALEBO VYSOKÝ TLAK ZVOĽTE NASTAVENÍM REGULÁTORA TLAKU DO PRÍSLUŠNEJ POLOHY.

1. Pokiaľ si prajete variť pri nízkom tlaku, otočte regulátor tlaku doprava. xxxx Varenie pri nízkom

tlaku je ideálne pre šetrnú tepelnú úpravu pokrmov, napr. pri varení zeleniny, ovocia, strukovín,

rýb apod. (L).

2. Pokiaľ si prajete variť pri vysokom tlaku, otočte regulátor tlaku doľava.xxxxVarenie pri vysokom

tlaku je rýchlejšie a prebieha pri vyššej teplote. Hodí sa najmä k príprave mäsa a pokrmov, ktoré

vyžadujú dlhšie tepelné spracovanie (M).

3. Správne naplnený a uzavretý hrniec so zvoleným tlakom postavte na sporák nastavený na najvyšší

stupeň.

4. Po krátkej chvíli sa červený indikátor tlaku umiestnený v úchytke pokrievky vysunie nahor. To

znamená, že sa v nádobe vytvoril minimálny tlak a tlakový hrniec už nie je možné otvoriť - para

začne po chvíli unikať z otvoru na regulátory tlaku (N).

5. Hneď ako začne para unikať z otvoru na regulátore tlaku, znížte výkon sporáku tak, aby z otvoru

regulátoru uchádzalo len malé množstvo pary.

6. Meniť nastavenie nízkeho alebo vysokého tlaku v priebehu varenia nedoporučujeme.

7. Pokiaľ je to nutné, použite pri regulácii tlaku v priebehu varenia kuchynskú rukavicu!

POZOR! V PRIEBEHU VARENIA MÔŽE NEPATRNÉ MNOŽSTVO PARY UNIKAŤ TIEŽ Z OTVORU POD ÚCHYTKOU

POKRIEVKY.

UPOZORNENIE

Pokiaľ na začiatku varenia z tlakového hrnca uniká veľké množstvo pary, nie je tlakový hrniec správne

zatvorený. Nesprávne zatvorenie je obvykle spôsobené:

a) Pokrievka nie je správne nasadená - zopakujte zatvorenie hrnca.

b) Regulátor tlaku pracovného ventilu je vysunutý v polohe pre vypúšťanie pary - regulátor tlaku

zasuňte dole a nastavte do polohy pre varenie pri nízkom alebo vysokom tlaku.

c) Silikónové tesnenie nie je správne osadené v pokrievke - skontrolujte jeho umiestnenie.

d) Silikónové tesnenie je poškodené - vymeňte ho za nové originálne tesnenie značky Tescoma.

Ukončenie varenia, vypúšťanie pary a otváranie tlakového hrnca (O)

PARU Z TLAKOVÉHO HRNCA VYPÚŠŤAJTE VŽDY AŽ PO JEHO ODSTAVENÍ ZO SPORÁKU.

Po uplynutí doby potrebnej k uvareniu pokrmov zložte tlakový hrniec zo sporáku, a to i v prípade, že

je sporák už vypnutý.

Tlakový hrniec ponechajte chvíľu odstavený, aby teplota a tlak v hrnci dostatočne poklesli.

Potom stlačte tlačidlo vypustenia pary a držte ho stlačené tak dlho, dokiaľ z tlakového hrnca

neunikne všetka para (O). Indikátor tlaku sa po úplnom vypustení pary a znížení tlaku sám zasunie dole

a tlakový hrniec je možné otvoriť.

Pokiaľ indikátor tlaku zostáva po vypustení pary vysunutý v hornej polohe a tlakový hrniec nie je možné

otvoriť, znamená to, že je v nádobe stále tlak. S použitím kuchynskej rukavice povytiahnite regulátor

tlaku do hornej polohy a vyčkajte, pokiaľ všetka para z hrnca neunikne.

Ak sa indikátor tlaku ani po vypustení pary sám nezasunie a tlakový hrniec nie je možné naďalej otvoriť,

vložte tlakový hrniec do drezu a ochlaďte pokrievku malým množstvom pomaly stekajúcej studenej

vody, dokiaľ sa indikátor tlaku nezasunie.

Potom tlakový hrniec otvorte a pred ďalším použitím dôkladne skontrolujte a prečistite pracovný

i bezpečnostný ventil.

TLAKOVÝ HRNIEC POD TEČÚCOU VODOU NIKDY NEOCHLADZUJTE SPRUDKA, VODU NENECHAJTE STEKAŤ NA

PLASTOVÉ ČASTI A HRNIEC NENORTE DO VODY CELÝ.

BEZPEČNOSTNÉ POISTKY

Pracovný ventil

Pracovný ventil reguluje nízky a vysoký tlak, priebežne vypúšťa prebytočnú paru a po ukončení varenia

vypúšťa z hrnca všetku paru.

Bezpečnostný ventil

Bezpečnostný ventil funguje ako poistka pri zanesení pracovného ventilu. V prípade, že v priebehu

varenia para prestane unikať z pracovného ventilu a začne intenzívne unikať z bezpečnostného ventilu

(otvoru pod úchytom pokrievky), hrniec ihneď odstavte. Po vychladnutí tlakový hrniec otvorte a vyčistite

pracovný ventil.

Otvor v leme pokrievky

Pokiaľ dôjde k zaneseniu pracovného i bezpečnostného ventilu súčasne, tlak v hrnci vytlačí silikónové

tesnenie otvorom v leme pokrievky, čím dôjde k okamžitému zníženiu tlaku a úniku pary.

Pozor! Tlakový hrniec v priebehu varenia používajte tak, aby otvor v leme pokrievky nebol

nasmerovaný proti osobám v blízkosti tlakového hrnca.

POKIAĽ DÔJDE K PRETLAČENIU SILIKÓNOVÉHO TESNENIA OTVOROM V LEME POKRIEVKY, TLAKOVÝ

HRNIEC SAMI NEOPRAVUJTE, ALE PREDAJTE HO DO ODBORNÉHO SERVISU.

Poistka proti nechcenému otvoreniu

Zabraňuje nechcenému otvoreniu tlakového hrnca, dokiaľ z nádoby neunikne všetka para a nedôjde

k úplnému zníženiu tlaku.

PRAKTICKÉ DOPORUČENIA

K VARENIU VOĽTE VŽDY ZODPOVEDAJÚCU VEĽKOSŤ PLATNE ALEBO PLAMEŇA.

Priemer platne musí byť rovnaký alebo menší než je priemer dna hrnca! Plameň nesmie nikdy

presahovať okraje dna hrnca. Pri varení na plyne používajte rozptyľovaciu sieťku alebo varnú platňu.

Využívajte termoakumulačné vlastnosti trojvrstvového sendvičového dna. Sporák vypínajte s predstihom

ešte pred ukončením varenia. Vďaka trojvrstvovému sendvičovému dnu je akumulovaná tepelná energia

predávaná do hrnca i po vypnutí sporáku.

Nádobu tlakového hrnca bez pokrievky je možné využiť i ako klasický hrniec pre prípravu pokrmov

na platni sporáku.

SKLADOVANIE, ÚDRŽBA a ČISTENIE

Pokrievka

POKRIEVKU TLAKOVÉHO HRNCA NEUMÝVAJTE V UMÝVAČKE RIADU.

Otvor pracovného ventilu čistite prepláchnutím pod prúdom vody, prípadne ho vyčistite vhodným

nástrojom, napr. tenkou ihlicou na grilovanie.

Bezpečnostný ventil vyčistite opakovaným povytiahnutím pod tečúcou vodou pri súčasnom zatlačení

poistky proti nechcenému otvoreniu smerom od stredu pokrievky.

Pracovný ani bezpečnostný ventil, úchytky ani iné časti pokrievky nedemontujte.

TLAKOVÝ HRNIEC SKLADUJTE VŽDY S NENASADENOU POKRIEVKOU.

Nádoba

NÁDOBU TLAKOVÉHO HRNCA JE MOŽNÉ UMÝVAŤ V UMÝVAČKE RIADU.

V prípade, že sa objavia vo vnútri hrnca biele usadeniny vodného kameňa, vyčistite ich octom,

niekoľkými kvapkami citrónu alebo špeciálnym prostriedkom na čistenie nerezového riadu CLINOX. Biele

škvrny nijak neobmedzujú funkčnosť či zdravotnú nezávadnosť riadu, nie sú vadou výrobku a nemôžu byť

predmetom reklamácie. Pri prehriatí hrnca sa na povrchu môže objaviť fi alové až hnedé zafarbenie.

Toto zafarbenie neobmedzuje funkčnosť či zdravotnú nezávadnosť hrnca, nie je vadou výrobku a nemôže

byť predmetom reklamácie.

Na nádobu tlakového hrnca nenechávajte nikdy dlhodobo pôsobiť saponáty, a to ani vodou riedené. Vo

vnútri nádoby neskladujte zvyšky pokrmov.

Silikónové tesnenie

Tesnenie tlakového hrnca je vyrobené z prvotriedneho silikónu a vydrží cca 500 hodín prevádzky.

Po každom použití tlakového hrnca vyberte tesnenie z pokrievky, umyte ho, osušte, potrite zľahka

potravinárskym olejom alebo tukom a vložte späť.

Pokiaľ tesnenie vykazuje akékoľvek známky netesnosti alebo stratu pružnosti, je treba ho okamžite

vymeniť za nové tesnenie značky Tescoma.

Pokiaľ tlakový hrniec nepoužívate intenzívne, meňte tesnenie pravidelne v dvojročných cykloch.

POUŽÍVAJTE ZÁSADNE NÁHRADNÉ DIELY ZNAČKY TESCOMA.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY podľa EN 12778

1. Pred prvým použitím si dôkladne preštudujte NÁVOD NA POUŽITIE.

2. Tlakový hrniec nenechávajte v priebehu varenia bez dozoru a nepoužívajte ho pre iné účely, než

k vareniu potravín.

3. Pred každým použitím skontrolujte funkčnosť pracovného a bezpečnostného ventilu.

4. V priebehu varenia manipulujte s tlakovým hrncom s maximálnou opatrnosťou, nikdy sa

nedotýkajte jeho horúcich častí.

5. Zamedzte deťom prístup do blízkosti tlakového hrnca v priebehu varenia.

6. Tlakový hrniec plňte maximálne do 2/3 objemu nádoby, pri príprave pokrmov, ktoré varením

napučia, ako sú ryža, strukoviny, cestoviny apod., plňte tlakový hrniec max. do 1/2 objemu nádoby.

Pri varení cestovín pod tlakom uzavretým hrncom po úplnom znížení tlaku pred otvorením zatraste.

Nikdy nevarte bez použitia vody.

7. Do tlakového hrnca nevkladajte jedlá zabalené do tkaniny, papiera alebo plastikových obalov.

Pokrmy, u ktorých dochádza k zväčšeniu objemu (napr. mäso s kožou, hovädzí jazyk apod.), nikdy

neprepichujte, dokiaľ je koža napučaná - nebezpečenstvo oparenia.

8. Tlakový hrniec neotvárajte, bez toho aby ste úplne znížili tlak vo vnútri nádoby. Nikdy pri otváraní

hrnca nepoužívajte silu.

9. Tlakový hrniec nedávajte do vyhriatej pečúcej rúry a nepoužívajte na smaženie.

10. Nezasahujte do žiadneho systému hrnca nad rámec návodu na použitie - opravu zverte vždy

odbornému servisu, nikdy nepoužívajte iné, než originálne náhradné diely.

POZOR! SLÚŽI K TEPELNEJ ÚPRAVE POKRMOV POD TLAKOM. NESPRÁVNE POUŽITIE ALEBO ÚDRŽBA MÔŽU

SPÔSOBIŤ PORANENIE.

 

Diskusia

V tejto diskusii zatiaľ nie sú žiadne príspevky